Klostergade 49, 7770 Vestervig

40 25 30 90

Kiropraktor Thy

Som patient ved en kiropraktor er du omfattet af retten til at klage over dit forløb eller din behandling gennem det offentlige klage-, erstatnings- og patientsikkerhedssystem.

Klage

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler klager fra patienter. Du har ret til at klage over den sundhedsfaglige behandling eller hvis du mener der har været brud på dine rettigheder som patient. 

erstatning

Ønsker du at søge om erstatning for skade som kunne have været undgået ved behandling, kan man kontakte Patienterstatningen.

Utilsigtet hændelse:

Sundhedsvæsenet ønsker at begrænse uønskede hændelser i patientforløbet, men som ikke skyldes selve sygdommen. Det kan være forsinkelser, IT-nedbrud eller uønskede kropslige påvirkninger ved behandlingen. 

Man kan som patient, pårørende eller behandler anmelde en sådan ”utilsigtet hændelse” og være med til at forebygge lignende tilfælde senere. Se mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed.