Klostergade 49, 7770 Vestervig

40 25 30 90

Kiropraktor Thy

Fakta

I overenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan man læse, hvilke sundhedsydelser kiropraktorer, der har ydernummer for Regionerne, skal levere for de penge patienterne betaler for behandling ved kiropraktoren. Ved Kiropraktor Thy får du konsultationer og behandling, der svarer til de krav, overenskomster stiller. Honoraret, du selv skal betale ved Kiropraktor Thy svarer også til overenskomsten.

Priser og indholdet for hver type af konsultation er listet op herunder og du kan læse mere på følgende links:

https://www.danskkiropraktorforening.dk/media/2279/kiro_ok21_web.pdf

https://www.danskkiropraktorforening.dk/media/3439/speciale-53-honorar-og-tilskud-pr-1-april-2024.pdf

Tilskud til behandling

Kiropraktor Thy samarbejder dagligt med private sundhedsforsikringer, f.eks.: Sygeforsikringen ”danmark”, Pension Danmark, Tryg, Falck, Nordic Netcare, PFA, Danica, Top Danmark, Thisted Forsikring.

Du skal melde en skade hos dit forsikrings- eller pensionsselskab. Hvis du har dækning til kiropraktorbehandling, udsteder de en betalingsgaranti til klinikken eller som du kan medbringe, når vi ses. Nogle selskaber beder dig om at betale selv og få refunderet regningen bagefter. Vær opmærksom på, at forsikringsselskaber ofte ikke dækker weekendtillæg.

Priser gældende fra 1. april 2024

Forundersøgelser:

 • Forundersøgelse, hvis du er ny patient i klinikken Kr. 668,-
 • Forundersøgelse, vist du har været patient i klinikken seneste 1 - 3 år Kr. 535,-
 • Forundersøgelse, vist du har været patient i klinikken indenfor det seneste år Kr. 404,-

Opfølgende konsultation:

 • Almindelig opfølgende konsultation Kr. 349,-
 • Udvidet opfølgende konsultation Kr. 483,-
 • Afgrænset opfølgende konsultation Kr. 217,-

Supplerende ydelser:

 • Introduktion til superviseret træning Kr. 432-
 • Superviseret træning Kr. 217,-
 • Nålebehandling Kr. 150,-

Weekend: For konsultation på lørdage tillægges prisen 50%. For konsultation på søndage tillægges prisen 100%

Betalingsformer: Mobilepay, Visa, Mastercard, Kontant

Kiropraktor Thy giver borgere i Thy et professionelt og fair behandlingsforløb

Ved FORUNDERSØGELSE skal du forvente at få:

 • En gennemgang af hele din sygehistorie, din generelle helbredtilstand medicinsk, kropsligt, psykisk og socialt.
 • En helbredsundersøgelse og en specialundersøgelse af bevægeapparatets funktion og diagnose af dit problem.
 • En behandlingsplan og grundig information om din tilstand og om­, hvordan den forventes at udvikle sig.
 • Rådgivning og vejledning om, hvordan du kan håndtere din situation i fritid og på arbejde og om hvordan du kan forebygge tilbagefald.
 • Behandling af dit problem.
 • En dokumentation for dit forløb i din journal og ved kommunikation med din læge.

Ved ALMINDELIG opfølgende konsultation skal du forvente at få:

 • En ajourføring af din sygehistorie, undersøgelse og vurdering af hvordan det går efter opstartet behandling.
 • En genvurdering af din diagnose.
 • En vurdering og tilpasning af din behandlingsplan.
 • Yderligere information, rådgivning og vejledning i øvelser eller måder at håndtere dit problem på i din hverdag.
 • 1 behandlingsaktivitet f. eks. manuel behandling eller bløddelsbehandling af 1 problem
 • Kommunikation til din læge efter behov.
 • En opdatering af din journal med ovenstående punkter.

Ved UDVIDET opfølgende konsultation skal du forvente at få:

 • En ajourføring af din sygehistorie, undersøgelse og vurdering af hvordan det går efter opstartet behandling.
 • En genvurdering af din diagnose.
 • En vurdering og tilpasning af din behandlingsplan.
 • Yderligere information, rådgivning og vejledning i øvelser eller måder at håndtere dit problem på i din hverdag.
 • Behandling efter behov.
 • Kommunikation til din læge efter behov.
 • En opdatering af din journal med ovenstående punkter.
 • Udvidet sundhedsydelse, f.eks.:
  1. Behandling af 2 separate kropsområder eller problemer
  2. Supplerende bløddelsbehandlig som selvstændigt tillæg til standardbehandling
  3. Supplerende øvelsesvejledning med tilpasning og justering af dit personlige træningsprogram
  4. Ekstraordinær opfølgende undersøgelse, hvis det er nødvendligt undervejs at revurdere din diagnose og behandlingsplan
  5. Udvidet infomation og vejledning ved patienter med særlige problemstillinger
  6. Individuelle forebyggende tiltag f.eks. gennemgang af arbejdssituation, idræt eller hjælpemidler.

Ved AFGRÆNSET opfølgende konsultation skal du forvente at få:

 • En kort konsultation i et planmæssigt forløb med dig i en stationær tilstand.
 • En ajourføring af din sygehistorie, undersøgelse og vurdering af hvordan det går efter opstartet behandling.
 • En genvurdering af din diagnose.
 • En vurdering og tilpasning af din behandlingsplan.
 • Yderligere information, rådgivning og vejledning i øvelser eller måder at håndtere dit problem på i din hverdag.
 • Eventuelt behov for afgrænset behandling med 1 behandlingsmetode.
 • Kommunikation til din læge efter behov.
 • En opdatering af din journal med ovenstående punkter.

Ved introduktion til superviseret træning skal du forvente at få:

 • En konsultation med fokus på træningsøvelser.
 • Gennemgang af et personligt træningsprogram. Vi afprøver og tilretter øvelser, målrettet dit problem og du får træningsprogram med hjem samt en træningselastik, der passer til dine øvelser.

Ved superviseret træning skal du forvente at få:

 • Som en del af behandlingen træner du med dit personlige træningsprogram i klinikken under vejledning.
 • Din tilstand og udvikling dokumenteres i din journal.