Klostergade 49, 7770 Vestervig

40 25 30 90

Kiropraktor Thy

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. Ud over de helbredsmæssige oplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig, og de administrative funktioner, som er forbundet hermed. Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere, i det omfang de ter nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig, f. eks af din region el af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen, til den der skal betale.

 

Hvor længe opbevares oplysningern

Din journal opbevares i et tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedr. oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener der er fejl i journalen, kan du bede om at få lavet en tilføjelse. For oplysninger der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade

28,5.sal, 1300 Kbh. K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde

styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Cookies

Hvis du skriver du registrerer dig eller skriver en kommentar på vores websted, gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold f.eks. videoer, billeder, artikler osv. Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.